Doorlopende leerlijnen

Fresh Workshops kan binnen de workshops doorlopende leerlijnen aanhouden.
Dit betekend dat er een concreet leerplan is uitgewerkt voor meerdere leerjaren basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
‘Een leerlijn beschrijft in grote lijnen het ontwikkel- en leerproces dat een kind of jongere doorloopt op basis van een gegeven onderwijsbasis’.

 

In de doorlopende leerlijn zullen 3 componenten zitten:

  1. Een inhoudslijn: onderwijsinhouden die aan bod komen
  2. Een onderwijslijn: vakdidactische aanwijzingen over de workshops
  3. Een lijn van wat geleerd wordt: een algemeen overzicht van de leerprocessen van de leerlingen

 

In de doorlopende leerlijn zullen kerndoelen uit het onderwijs ook worden besproken.
Per workshop is dan duidelijk welk kerndoel bereikt wordt.
Belangrijke vraagstukken tijdens een ontwikkelproces zijn waarom, wat, hoe, waarmee en met wie leren de leerlingen?
En wat wordt er van een docent of begeleider verwacht? Wat is de rol van de docent van Fresh?
De leerlijnen van Fresh beogen continuïteit en samenhang. Workshops kunnen dan voor meerdere niveau’s en schooljaren worden afgenomen.

 

De leerlijnen worden verticaal gemaakt. Dit betekend dat er een opeenvolging is van inhouden en doelstellingen van het ene leerjaar naar het andere.
Indien er doorlopende leerlijnen afgenomen worden krijgt u als klant ook een kopie van de betreffende lijn.
De leerlijnen zijn eigendom van Fresh Workshops en mogen niet gekopieerd of overgenomen worden. Alle rechten voorbehouden.

 

Mocht er een doorlopende leerlijn klaar zijn wordt dat op deze pagina vermeld.
Als laatste heeft Fresh Workshops het doel een aansluiting te vinden tussen workshops basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
De doorlopende leerlijnen kunnen ook op verzoek gemaakt worden, passend bij de identiteit van uw school.

leerlijnen1

Vorige Pagina